Fikse afwaarderingen leveren ABN verlies op

ABN Amro presenteerde gisteren slechte cijfers. Maar volgens analisten staat de bank er niet heel slecht voor. „De bank loopt nauwelijks meer risico’s in zwakke eurolanden.”

De schulden nemen toe, het eigen vermogen slinkt. De efficiency verslechtert en de bank leidt verlies. ABN Amro maakte vrijdag geen fijne cijfers bekend.

De bank, midden in een complexe integratie van de Nederlandse takken van het voormalige ABN-concern en het oude Fortis-concern, zag zelfs zijn financiële gezondheid verslechteren. Het afgelopen kwartaal leed de bank 54 miljoen euro verlies, tegen een winst van 325 miljoen in het vorige kwartaal.

Terwijl alle financiële instellingen noest werken aan het verhogen van hun kapitaalbuffers en het verkleinen van hun omvang, gaat de bank die in 2008 genationaliseerd werd precies tegen die trend in. Het balanstotaal groeide in het derde kwartaal met 6 procent terwijl het eigen vermogen met 9 procent afnam.

Volgens analist Tom Muller van Theodoor Gilissen gaat het met ABN Amro beter dan de cijfers op het eerste gezicht zeggen. „De resultaten van banken worden in deze turbulente omgeving voor een groot deel bepaald door eenmalige lasten en afwaarderingen. Alle banken zitten in een overgangsfase waarin ze naar een nieuw verdienmodel zoeken.” Hij wijst op de winst over de eerste negen maanden van 810 miljoen euro. Ook werd er dit jaar voor bijna 1 miljard euro afgewaardeerd door ABN.

Volgens Muller heeft ABN Amro het voordeel dat zij van alle Nederlandse banken nauwelijks meer risico loopt in de zwakkere eurolanden. De bank bracht de risico’s die zij in Italië en België loopt fors terug. In de maanden juli, augustus en september daalde de portefeuille Italiaanse staatsleningen met 1 miljard euro en het pakket Belgisch schuldpapier met 600 miljoen euro.

Is dat niet pikant? Een bank, volledig in handen van de Nederlandse overheid, die midden in de crisis op grote schaal Italiaanse staatsleningen loost?

„Van een aanzienlijk deel van de Italiaanse staatsleningen is de looptijd gewoon afgelopen”, licht een woordvoerder van de bank toe. Wat verkocht is, is het gevolg van een dagelijkse afweging in het ‘liquiditeitsmanagement’ van de bank. „Wij nemen die beslissing niet ten opzichte van de Italiaanse overheid.”

Dat de balans van ABN Amro gegroeid is, komt voor een deel wél door besluiten die op het Binnenhof goed zullen vallen. De bank heeft op dit moment 5 miljard euro meer krediet verstrekt dan eind vorig jaar. Dat zijn vooral kredieten aan het bedrijfsleven. En dat de kostenverhoudingen zijn gestegen is een direct gevolg van de slechte marktomstandigheden waardoor de inkomsten dalen. En ten opzichte van een jaar geleden is de kostenstructuur van de bank wel duidelijk verbeterd.

De politieke wens om ABN Amro in de toekomst met winst te verkopen lijkt moeilijk te vervullen. De overheid besteedde in totaal zo’n 30 miljard euro aan de bank. Wie nu een schatting van de waarde wil maken, komt daar ver onder uit. De meeste beursgenoteerde banken zijn minder waard dan hun eigen vermogen: het duidt erop dat zij toekomstige verliezen verwachten. Het eigen vermogen van ABN Amro bedraagt 11,8 miljard euro.

Volgens analist Muller zijn banken op de beurs momenteel 6 à 7 maal hun onderliggende jaarwinst waard. Gecorrigeerd voor alle afwaarderingen van dit jaar komt de waarde dan ook niet veel verder dan 10 tot 14 miljard euro bedrijfswaarde, eveneens ruim beneden de 30 miljard die de Nederlandse staat aan de bank uitgaf.

    • Jeroen Wester