Dr. Zeepaard hangt vlag uit

de proefjesfabriek

Dit proefje is al oud. Het lijkt een beetje op een proefje dat Dr. Zeepaard drie jaar geleden deed. Maar het is te leuk om niet te noemen. Dus: let op!

Wat heb je nodig? - Twee stokjes van 40 centimeter (ongeveer), plakband en een doormidden gescheurde krantenpagina, maar niet deze natuurlijk :-)

Wat moet je doen? - Plak aan elke stok een halve krantenpagina en maak zo twee vlaggen.

- Neem in elke hand een vlag en hou ze naast elkaar voor je uit. Hou ze zo dat het papier recht naar beneden hangt.

- Zorg dat er tussen de vlaggen ongeveer tien centimeter zit.

- Buig een beetje voorover en blaas tussen de vlaggen.

Wat denk je dat er nu gebeurt?

Hoe kan dat? Ha, dacht je dat de vlaggen van elkaar vandaan zouden wapperen? Omdat jij er tussendoor blaast als de wind? Dat denkt bijna iedereen. Maar het is niet zo: de vlaggen bewegen naar elkaar toe. Dat heeft te maken met luchtdruk. Ofwel: met de mate waarin door elkaar krioelende luchtdeeltjes tegen van alles aan botsen, ook tegen de papieren vlaggen. Als het niet waait en er niemand blaast, dan is die luchtdruk aan alle kanten van de vlaggen even groot. Maar als je tussen de vlaggen door blaast, dan blaas je de luchtdeeltjes weg. Dan botsen ze niet tegen het papier (voor een groot deel), maar stromen ze erlangs (voor een groot deel). Zo daalt de luchtdruk tussen de vlaggen. De hogere luchtdruk aan de buitenkant drukt dan de vlaggen naar elkaar toe.

    • Margriet van der Heijden