Ambtenaren: Rosenthal is niet diplomatiek genoeg

Ambtenaren en diplomaten hebben grote moeite met het ‘ondiplomatieke’ optreden van minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken, VVD). Zij vinden de focus op het Nederlandse eigenbelang ‘kortzichtig’ en zeggen dat Nederland zijn positie als internationaal betrouwbare partner verliest. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant onder ambtenaren en diplomaten, een jaar na het aantreden van Rosenthal.

Een diplomaat: „Nederland was internationaal een voorloper, die positie zijn we door rücksichtslos gedrag kwijt.” Een kenner van de diplomatieke wereld zegt dat „de Nederlandse positie in het buitenland gemarginaliseerd is. Het buitenlandbeleid van Rosenthal is niet relevant, hij begrijpt het internationale spel niet”. Rosenthal zelf zet fors in op het belang van economische diplomatie. Hij wil dat diplomaten zich overal bewust zijn van het Nederlandse belang; ze werken voor de BV Nederland. Hij zet daarmee de lijn van zijn voorganger Maxime Verhagen (CDA) voort. Diplomaten betwijfelen het nut van die opstelling. Een hoge diplomaat van een bevriend land zegt: „Laat ik het zo zeggen: ik kan me niet indenken dat Nederland met deze opstelling de sympathie van andere landen krijgt.” Een ambtenaar maakt zich zorgen over de positie van Buitenlandse Zaken. „Door de focus op economische diplomatie levert Buitenlandse Zaken zich steeds meer uit aan Economische Zaken. Daar maakt Verhagen (minister van EZ, red.) handig gebruik van.”

Uit de gesprekken met diplomaten blijkt dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken dit voorjaar geagiteerd uit een gesprek met Rosenthal is weggelopen. De Amerikaanse irritatie zou voortkomen uit het feit dat Nederland weinig bijdraagt aan missies in Libië en Afghanistan. En buitenlandse ambassadeurs uit Europese landen verbaasden zich voor de zomer over een toespraak van Rosenthal over Europa. Hij zei dat Nederland vóór Europa is om twee redenen: de grenscontroles en de interne markt, goed voor de Nederlandse ondernemers. Een ambassadeur laat weten ‘geschokt’ te zijn dat dit de enige redenen voor Rosenthal zijn terwijl Nederland nota bene een van de oprichters van de EU is.

De minister wilde niet reageren.

Minister van halve A4-tjes: Z&Z pagina 14,15

    • Huib Modderkolk