Zorg

Op het gebied van de gezondheidszorg, en vooral de bestrijding van de oplopende kosten, voert de coalitie klassieke consensuspolitiek. De oppositie vindt dat het kabinet op de verkeerde posten bezuinigt en steunt moties van afkeuring, maar de drie coalitiepartijen houden vast aan de afspraken. In het kort komen die neer op: wel marktwerking (CDA en VVD voor, PVV tegen) en tegelijk 12.000 extra verpleegkundigen in de zorg (dit wil de PVV). De extra werknemers komen vooral de oude, logge instellingen ten goede, niet de zogenoemde ‘zorg op maat’ waarvoor VVD en CDA zich in het verleden hardmaakten.