Woningmarkt

De drie coalitiepartijen hebben elkaar beloofd niets te doen aan de markt voor koopwoningen, behalve dan maatregelen die huizenbezitters of starters ten goede komen, zoals het afschaffen van de overdrachtsbelasting. En dus concentreert het kabinet zich op de huurders. Het kabinet wil de Europese richtlijn uitvoeren die huurders met een inkomen van boven de 33.000 euro verbiedt gebruik te maken van socialewoningbouwregels. Die grens is te laag, vond Eric Lucassen. Toch stemde hij voor. Om vervolgens ook een motie te steunen die het kabinet vraagt de onderhandelingen hierover in Brussel te heropenen.