'Van Gaal geen ervaring als directeur'

Maarten Fontein is een persoonlijke vriend van Johan Cruijff. De oud-directeur van Ajax kijkt terug op de afgelopen dagen. „Cruijff dacht aan een 1-aprilgrap.”

Maarten Fontein, algemeen directeur Ajax Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 060309
Maarten Fontein, algemeen directeur Ajax Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 060309

Maarten Fontein was afgelopen woensdag net met Johan Cruijff in gesprek toen het nieuws doorsijpelde dat Louis van Gaal was voorgedragen als algemeen directeur van Ajax. De raad van commissarissen had dat zonder mede-commissaris Cruijff besloten. „We waren allebei geshockeerd toen we dit hoorden”, stelt Fontein in een telefonisch interview. „Cruijff dacht aan een 1-aprilgrap. Maar het lachen is hem vergaan. Het is ongelooflijk hoe er met hem is omgesprongen. Deze hele gang van zaken is schadelijk voor iedereen bij Ajax.”

Wat heeft u het meest geshockeerd? De wijze van handeling of de benoeming van Van Gaal?

„Het gaat mij niet om de inhoud, maar over de procedure. Het is ongelooflijk dat dit bij een beursgenoteerde onderneming kan. Een verzoeningscommissie was bezig om beide partijen weer bij elkaar te brengen. Tot die tijd zouden er geen mededelingen in de pers worden gedaan. Nog voordat de ledenraad kon worden geïnformeerd, wordt de belangrijkste benoeming buiten Cruijff om gedaan. Maar een dag later zou het dan opeens nog slechts om een voorgenomen benoeming gaan.”

Cruijff heeft vorige week woensdag nog een persoonlijk onderhoud met president-commissaris Steven ten Have gehad. Dat heeft kennelijk tot niets geleid.

„Ten Have had tijdens dat onderhoud de kandidatuur van Van Gaal kunnen bespreken, maar hij heeft diens naam blijkbaar niet eens genoemd. Je moet niet vergeten dat de kern van de Cruijffs revolutie bij Ajax over voetbal gaat. En dan is het vreemd dat hij niet wordt gekend in één van de belangrijkste technische benoemingen. De situatie is nu enorm verward.”

Commissaris Paul Römer liet gisteren in deze krant weten dat Cruijff bewust buiten de benoeming van Van Gaal is gehouden. Wat betekent dat?

„Ik heb het gelezen. Dat is natuurlijk een interessante opmerking. In principe spreekt een raad van commissarissen met één mond en moet ieder lid betrokken zijn bij de besluitvorming. Indien dat niet is gebeurd, dan kan Cruijff formeel juridisch een vernietiging van het besluit aanvragen. Maar of hij dat zal doen weet ik niet.”

Cruijff wordt verweten dat hij het proces steeds heeft gestagneerd. Hij zou steeds maar weer de afgewezen Tscheu La Ling naar voren hebben geschoven. Hoe ziet u dat?

„Dat zijn zaken die de commissarissen onderling met elkaar moeten bespreken. De benoeming van een directie is nu eenmaal een complexe zaak. Dan moet je op één lijn zitten. Iedereen had het allemaal sneller gewild. Ook Cruijff.”

Hoe moet het nu verder?

„De ledenraad zal bij elkaar komen. De commissarissen zullen uitleg moeten geven. Er zal hoor en wederhoor plaats moeten hebben. Formeel kan de ledenraad een voorstel doen om de raad van commissarissen naar huis te sturen. Een dergelijk besluit zal dan bekrachtigd moeten worden door de aandeelhoudersvergadering. En dan is het de vraag of de benoeming van Van Gaal en Danny Blind opgeschort kan worden. De algemene ledenvergadering kan op zijn beurt ook de ledenraad naar huis sturen. Maar dit wil je als club natuurlijk helemaal niet. Het gevaar bestaat dat er een strijd tussen kampen losbarst binnen Ajax.”

Even los van uw persoonlijke band met Cruijff. Denkt u dat Van Gaal geschikt is als algemeen directeur?

„Het hangt ervan af wat precies het profiel is waar de algemeen directeur aan moet voldoen. De afgelopen tijd zijn er meerdere kandidaten gepasseerd die over uiteenlopende kwaliteiten beschikken. Van Gaal heeft een rijke loopbaan als trainer achter de rug, maar heeft als algemeen directeur geen enkele ervaring. Je krijgt met hele andere zaken te maken. Daar heb je financiële kennis voor nodig. En je moet beschikken over managementkwaliteiten.”

    • Koen Greven