Tem uzelf!

De bespreking van het boek Willpower (Boeken, 04-11-2010) sprak mij aan – als volslagen leek op dit gebied, en ook om een andere reden dan de concrete inhoud. Hierin wordt de overstap beschreven van de begrippen Wilskracht en Doorzettingsvermogen naar iets als Mentale Energie. En die overstap herinnerde mij, als fysicus, aan een soortgelijke, uiterst belangrijke begripsverheldering in de fysica in het midden van de 19de eeuw, toen daar met de formulering van de Wet van Behoud van Energie de tot dan toen weinig heldere afbakening tussen de begrippen Vermogen, Kracht en Energie zijn beslag kreeg. Tekenend: Helmholtz, een van de founding fathers van die wet, beschreef deze als ‘Die Erhaltung der Kraft’, kennelijk omdat op dat moment het begrip Energie nog onvoldoende gedefinieerd was. Ik miste deze stimulerende parallel in de boekbespreking.

Hans Vos, Bilthoven

    • Hans Vos