Rob Bertholee aangesteld als nieuw hoofd AIVD

Rob Bertholee is door de ministerraad aangesteld als het nieuwe hoofd van de Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij volgt Gerard Bouman op, die aan de slag gaat als baas van nationale politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De 56-jarige Bertholee (56) was tot voor kort werkzaam bij het ministerie van Defensie, waar hij van maart 2008 tot oktober 2011 Commandant Landstrijdkrachten was. Voor die tijd vervulde hij de functie van plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. De benoeming gaat in op 1december 2011.

De AIVD is een Nederlandse geheime dienst die zorg draagt voor de binnenlandse veiligheid, alsmede inlichtingen vergaart uit het buitenland. Het Nederlandse Parlement houdt toezicht op de inlichtingendienst.