PVV Jong zou aanwinst zijn

Jongeren die van alles kunnen roepen, zonder dat je er invloed op hebt. Het blijkt het schrikbeeld van de PVV te zijn. Toegegeven, politieke jongerenorganisaties (PJO’s) kunnen lastig zijn voor hun moederpartij. Die kritiek van een PJO is echter van levensbelang voor elke politieke partij of beweging. Ook voor de PVV.

Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om een scholier, student of werkende jongere te zijn die sympathiseert met de PVV. De reacties op deze partij en haar achterban zijn – al dan niet terecht – fel. Door gelijkgestemden samen te brengen, kunnen ze ook eens politiek ervaren zonder direct in de verdediging te hoeven.

What’s in it for me? zal de PVV denken. Deze vraag is heel makkelijk te beantwoorden: PJO’s zijn namelijk ideeënmachines. Jongeren zitten niet gevangen in regeer- en gedoogconstructies, hoeven zich geen zorgen te maken over de peilingen van Maurice de Hond en hebben vaak een flinke dosis jeugdige overmoed die een waardevolle bijdrage kan leveren aan de moederpartij.

Zo hebben de Jonge Democraten zich als eerste hard gemaakt voor verhoging van de pensioenleeftijd. En recent voor digitale mensenrechten. De JOVD heeft de vlaktax laten doorrekenen, en het CDJA was de eerste met een visie op de ideologische crisis van het CDA.

Uiteindelijk kunnen via PVV Jong ook de politieke talenten van morgen opstormen naar de Tweede Kamer en misschien zelfs de regering.

De samenwerking tussen PJO’s heeft in de geschiedenis al vaker een breekijzerfunctie gehad: Paars ontstond uit een bundeling van de krachten van de politieke jongerenorganisaties van de VVD (JOVD), de PvdA (Jonge Socialisten) en D66 (Jonge Democraten). Recent hebben JD, JS, Dwars (GroenLinks), de SGPJ en de JOVD zich nog verenigd in Pensioenopstand, om de ‘volwassen’ politiek onze zorgen bekend te maken.

In die relatie missen we de jonge PVV’ers. We hebben geen gesprekspartner.

PVV Jong zou een gigantische verrijking zijn van het politieke jongerenlandschap, zou jonge PVV’ers kunnen opleiden en ideeën kunnen inbrengen bij de fractie. Waarom zou je Hero Brinkman zijn dag eigenlijk niet laten organiseren?

Martine Luijten, Nikie van Thiel, Sam Quax

Landelijk Bestuur der Jonge Democraten

    • Nikie van Thiel
    • Martine Luijten
    • Sam Quax