Ontneem expats stemrecht

Ik ben het met minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) eens dat het gelijkheidsbeginsel een van de fundamenten is onder onze rechtspraak. Hieruit vloeit voort dat het verbieden van dubbele paspoorten ook Nederlandse expats met een buitenlands paspoort treft. Als we dit niet willen, kunnen we een dubbel paspoort ook niet verbieden aan Nederlandse Turken en Marokkanen, anders corrumperen we onze rechtsstaat. Ik vraag me af of we expats, zolang ze zich elders hebben gevestigd, hun Nederlandse stemrecht kunnen ontnemen. Het lijkt me niet juist dat je meepraat over de inrichting van een land waarin je zelf niet leeft.

F. Klok

Groenekan

    • F. Klok