‘Natuur lijdt onder kabinetsbeleid’

Het kabinetsbeleid draagt eraan bij dat meer planten- en diersoorten uitsterven en de biodiversiteit vermindert. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt voor onherstelbare schade als op dezelfde voet wordt verdergegaan, schrijft de Volkskrant vandaag op basis van een notitie van het instituut.

Het planbureau spreekt tegen dat het beleid van staatssecretaris van milieu Henk Bleker (CDA) aan de Europese eisen voldoet. Een in september gesloten akkoord van Bleker met de provincies loopt tot 2021. De provinciale staten moeten nog wel stemmen over het akkoord. Daarna zal de Kamer naar verwachting instemmen met de plannen, schrijft persbureau Novum.

In de plannen wordt gesproken over overheveling van taken van het rijk aan de provincies. Daarvoor wordt jaarlijks honderd miljoen euro in het provinciefonds gestort. De provincies storten daar zelf nog zestig miljoen euro bij.

Volgens het planbureau wordt de ecologische hoofdstructuur door de plannen flink kleiner, namelijk 600 duizend hectare in plaats van de eerder beoogde 728 duizend. Nederland voldoet nu al niet aan de regels die verplichten dat verslechtering van beschermd natuurgebied wordt tegengegaan.

    • Marije Willems