Minimum- straffen

Een van de belangrijkste voorstellen van de PVV is al door de ministerraad aangenomen. Het is nog slechts een kwestie van tijd voor er minimumstraffen komen voor plegers van zware misdaden. Rechters mogen dan geen lagere straffen meer uitdelen, alleen hogere. De PVV wist het wetsvoorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) zelfs nog aan te scherpen. Opstelten wilde minimumstraffen verplicht stellen bij misdrijven waarop twaalf jaar cel of meer staat. Op aandringen van de PVV geldt dit nu voor misdrijven met straffen van acht jaar. Ook een ander belangrijk punt van de PVV is al door beide Kamers gekomen: rechters mogen geen taakstraffen meer opleggen voor ernstige misdrijven.