Libische militiecommandant dreigt met coup

Een Libische militiecommandant heeft gisteren gewaarschuwd dat zijn manschappen de nieuwe interim-regering kunnen omverwerpen als zij zich daarin onvoldoende vertegenwoordigd voelen. Het dreigement van Abdullah Naker, chef van een militie in de hoofdstad Tripoli, onderstreept de spanningen in Libië, waar de rebellengroepen die het regime van Moammar Gaddafi hebben omvergeworpen, tot dusverre weigeren hun wapens in te leveren.

De nieuwe Libische interim-premier, Abdurrahim al-Qib, heeft beloofd in de komende paar dagen zijn nieuwe kabinet te presenteren. Pressie van stammen en milities compliceert zijn taak.

Militieleider Naker zei dat zijn manschappen eerst vreedzaam zouden protesteren als het komende kabinet hun niet zint. Hij zag een „sterke mogelijkheid” dat zulk protest op gewapende actie zal uitlopen als vreedzaam protest niet helpt. „We zijn er nog op de grond en de uiteindelijke beslissing is aan ons”, zei Naker, die claimt duizenden ex-rebellen onder de wapens te hebben en de beschikking te hebben over zware wapens.

Op zijn beurt zei Abdelhakim Belhaj, een vroegere moslimextremist die als chef van de militaire raad van Tripoli daar formeel als hoogste militaire gezagsdrager geldt, al met de politieke leiders te hebben afgesproken dat ex-rebellen in het kabinet worden opgenomen.

Zelf is Belhaj volgens Libische media gegadigde voor het ministerie van Defensie, waartegen Naker zich gisteren juist fel verzette.

Qibs voorganger, Mahmoud Jebril, heeft de afgelopen dagen herhaaldelijk gewaarschuwd dat milities, gesteund door verschillende buitenlandse mogendheden, gebruik kunnen maken van het huidige machtsvacuüm. „Te veel spelers zijn begonnen zich te mengen in de Libische politiek”, zei hij deze week. Specifiek heeft hij de rol van Qatar bekritiseerd. (Reuters, AP, AFP)