Jan Kees de Jager (1969)

Jan Kees de Jager, minister van Financiën, is verreweg de populairste CDA-minister bij de eigen achterban. In een enquête onder CDA-politici koos 75 procent voor hem als beste minister. Geen van de andere kandidaten kwam ook maar in de buurt (Verhagen bijvoorbeeld kreeg 5 procent). De Jager (rechts op de foto) heeft dan ook de ideale uitgangspositie voor een aankomend leider. Hij heeft een zichtbare portefeuille, die tegelijkertijd te complex is voor de meeste kiezers om het heel erg mee oneens te zijn. Uitspraken over de partij zelf doet hij zelden; vijanden binnen het CDA heeft hij (mede daarom) niet zoveel. Hij kent ook de werkingen van het partijkantoor, werkte eerder voor het Wetenschappelijk Instituut, schreef mee aan verkiezingsprogramma’s en was zeven jaar lid van het partijbestuur. Maar ook van hem een ontkenning, deze week weer. Hij wil „definitief” niet. Zegt hij.