Intercity's op hsl-spoorlijn

Het kabinet beslist waarschijnlijk vandaag over toegang van intercity’s op de hsl-spoorlijn. In het voorstel wordt de hsl als aparte spoorlijn opgeheven en opgenomen in één grote concessie voor het intercitynet, die voor een periode van ten minste tien jaar wordt gegund aan de NS.

pagina 10 en 11