Immigratie

De immigratiewetgeving van Nederland is – in Europese context – streng. Wetsvoorstellen van het kabinet zijn erop gericht de laatste gaten te dichten. Die voorstellen komen zonder problemen door de Kamer, met hulp van de gedoogpartner. Probleem is wel dat de effecten van de voorstellen onduidelijk zijn. Wilders zei na het tekenen van het gedoogakkoord dat het kabinet zal zorgen voor een halvering van de instroom van niet-westerse immigranten. Het lijkt erop dat dit doel niet wordt gehaald. In het vorige kwartaal van dit jaar was het aantal buitenlanders dat naar Nederland kwam hoger dan ooit.