Hoop voor Tropenmuseum, mogelijk geld uit cultuurbudget Zijlstra

In het Tropenmuseum in Amsterdam is vandaag een tentoonstelling van dit soort portretdoeken geopend: Lang leve de President! Het Tropenmuseum tijdens de expositie 'Lang leve de President!' over Afrikaanse portretdoeken in april 2010. Foto screenshot NOS

Er gloort licht aan de horizon voor het Tropenmuseum. In antwoord op Kamervragen van D66 heeft staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra vandaag laten weten dat het museum op termijn deel uit kan gaan maken van het museale stelsel dat uit zijn budget wordt bekostigd.

Vorige maand maakte staatssecretaris Knapen bekend dat hij het Tropenmuseum niet langer uit zijn budget wil financieren, zoals dat sinds 1975 het geval is. Knapen vindt dat het “schaarse geld” voor ontwikkelingshulp niet langer aan een Nederlands museum besteed kan worden. Zijlstra zegt nu dat het Tropenmuseum met een plan moet komen dat “een levensvatbaar perspectief” in het Nederlandse museale bestel biedt.

Ook moet er een “substantiële efficiencywinst” worden geboekt. D66-Kamerlid Boris van der Ham zegt dat het antwoord van Zijlstra “een goede eerste stap” is op weg naar een oplossing. “Ik vind het prima dat Zijlstra aan het museum vraagt om efficiënter te werken en te kijken naar samenwerking met andere musea.”

Het is wel belangrijk dat het Tropenmuseum “een goede bruidsschat” meekrijgt van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt van der Ham. “Anders drukt de komst van dit museum te zeer op het budget van de andere musea die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden gefinancierd. Het is niet de bedoeling dat musea elkaar gaan kannibaliseren.”

    • Bart Funnekotter