Geschiedenis

Anthony Winkler Prins: Leven in 1870. Winkler Prins, 224 blz. € 14,99. Bloemlezing van artikelen (lemma’s) uit de eerste druk van de Winkler Prins Encyclopaedie (1870-1881) . Vol heerlijk vooruitgangsgeloof.

René Kok/Erik Somers: Het grote 40/45 boek. Waanders, 368 blz. € 49,95. Aangrijpend historisch panorama, samengesteld uit de omvangrijke fotocollectie van het NIOD.

Joep Leerssen: Spiegelpaleis Europa. Vantilt, 208 blz. € 19,95. Grieken zijn lui, Noorderlingen zijn somber, Italianen zorgeloos en andere maar al te bekende Europese projecties op fascinerende wijze getraceerd en ontmaskerd.

Willem Gerritsen: Het spoor van de eenhoorn. De geschiedenis van een dier dat niet bestaat. Primavera Pers, 232 blz. € 34,50. Schitterende ode aan een mythisch schepsel.

Lorànt Deutsch: Metronome. In het ritme van de metro door de geschiedenis van Parijs. Vert. Martine Woudt. Thomas Rap, 400 blz. € 19,90. Zalige kroniek/reisgids aan de hand van de namen van de driehonderd metrostations van Parijs.