Flevoland zet aanleg van Oostvaarderswold door

De aanleg van het Oostvaarderswold in Flevoland gaat toch door. Hoewel het kabinet eerder aankondigde de vergevorderde plannen voor aanleg van dit natuurgebied te schrappen, gaat vermoedelijk volgend jaar de eerste schop de grond in.

De aanleg is mogelijk door een plan van drie min of meer private partijen waarmee Gedeputeerde Staten van Flevoland instemmen. Het Wereld Natuur Fonds, Het Flevo-landschap en Staatsbosbeheer én de provincie Flevoland steken geld in het miljoenenproject, en verwachten ook veel andere investeerders te interesseren. Er is aan de randen van het gebied ruimte voor bungalowparken, wellnesscentra en horeca.

Het Oostvaarderswold verbindt de Oostvaardersplassen bij Lelystad en het Horsterwold bij Zeewolde. Deze gebieden meegerekend, ontstaat 15.000 hectare aaneengesloten natuur. Dat is samen ongeveer zo groot als het eiland Texel. Flevoland had al veel grond verworven toen vorig jaar in het regeerakkoord kwam te staan dat het huidige kabinet af wil van plannen zoals die voor het Oostvaarderswold.

Het kabinet sloot onlangs een voorlopig akkoord met de provincies over bezuinigingen en overdracht van rijkstaken, zoals natuurbeheer. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving schaadt dit akkoord de natuur. De afspraken „versoberen en vertragen de bescherming van planten, dieren en habitats”, stelt het in een vandaag gepubliceerd rapport. „Dat maakt een versnelde verslechtering van natuurkwaliteit en leefomstandigheden voor planten- en diersoorten reëel.”

Het Planbureau concludeert dat het langetermijndoel waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, een ‘gunstige staat van instandhouding’, verder buiten bereik raakt. Ook wordt het moeilijker te voldoen aan „de harde internationale verplichtingen” waaraan de Europese Commissie de Nederlandse ‘natuurprestaties’ nu en in het komende decennium zal toetsen.