Extra bezuinigingen

Formeel is het nog niet zeker, maar de kans wordt steeds kleiner dat het kabinet ontkomt aan extra bezuinigingen – naast de al geplande bezuinigingen van 18 miljard euro. Nederland heeft te maken met een recessie en het kabinet wil zich houden aan de eigen, strenge begrotingsregels. Over de inhoud van de extra bezuinigingen zal het moeilijk zijn overeenstemming te bereiken, liet Wilders gisteren weten. Iedereen in Den Haag houdt rekening met moeilijke onderhandelingen, waarbij niet is uitgesloten dat de economische crisis tot een kabinetscrisis leidt.