Eerste Kamerleden VVD en SP pleiten voor regionale variant EPD

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is al meerdere keren afgeschreven, maar komt er mogelijk toch. Uitgerekend twee leden van de Eerste Kamer, die het EPD eerder afschoot, pleiten nu voor een regionale variant van het EPD. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers zou de verandering moeten financieren, schrijft de Volkskrant.

Volgens de senatoren Heleen Dupuis (VVD) en Tineke Slagter (SP) kan een regionale indeling van het systeem de eerder geuite bezwaren van de Eerste Kamer wegnemen. Zorgverleners zouden daardoor elkaar even bellen bij vermoedens van fouten in het systeem. Op die manier worden fouten snel rechtgezet, is het idee.

De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA en PvdA spoorden de regering afgelopen dinsdag bij motie aan om een doorstart van het EPD te stimuleren. De regering moet “betrokken organisaties oproepen het elektronisch patiëntendossier alsnog van de grond te laten komen”.

Senaat vreest voor privacyproblemen en fouten in gegevens

In april stemde de Eerste Kamer tegen het EPD. De senaat vreesde privacyproblemen en fouten in gegevens in het systeem. De koepelorganisaties voor apothekers, huisartsen en huisartsenposten probeerden samen met uitbater Nictiz het EPD toch in de lucht te krijgen, maar lieten vorige week weten er financieel niet uit te komen.

Aan het ICT-project is jaren gewerkt. Het zou medicatiefouten moeten tegengaan, doordat zorgverleners kunnen zien wat een patiënt al krijgt of juist niet mag hebben. Ook moest het voorkomen dat patiënten telkens opnieuw hun verhaal moeten vertellen. De voorbereidingen kostten zo’n driehonderd miljoen euro.

    • Marije Willems