Donner: Raad van State niet splitsen

De Raad van State moet één instantie blijven. Dat zei minister Piet Hein Donner gisteren, tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

Joost Taverne, Kamerlid van coalitiepartij VVD, had minister Donner gevraagd met voorstellen te komen om de rechtsprekende taak van de Raad van State los te koppelen van de afdeling die advies geeft over wetsvoorstellen. De VVD vindt het niet zuiver dat dezelfde personen rechtspreken aan de hand van wetgeving waarover zij zelf advies hebben uitgebracht. Volgens Donner is dat geen probleem, en horen de twee functies juist bij elkaar. Bovendien is vorig jaar de vernieuwde wet op de Raad van State van kracht geworden, dus het „is niet behoorlijk om die discussie nu weer opnieuw te beginnen”, zei Donner gisterenavond.

Over de benoemingsprocedure van de opvolger van Herman Tjeenk Willink, de huidige vicepresident van de raad, zei minister Donner dat het „niet aan hem was om uitspraken te doen” over die procedure. Die verantwoordelijkheid heeft het kabinet formeel overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. „Al helemaal aangezien mijn naam in dat verband geregeld wordt genoemd.” Kamerlid Gerard Schouw (D66) diende desondanks een motie in waarin hij het kabinet oproept om de Tweede Kamer voortaan een rol te geven in de benoemingsprocedure van de vicepresident.

De mogelijke benoeming van Piet Hein Donner als vicepresident van de Raad van State was het terugkerende thema in de begrotingsbehandelingen, de afgelopen dagen. De oppositie in de Tweede Kamer verweet de minister herhaaldelijk dat hij er met zijn hoofd niet bij zou zijn. „Ik mis het gevoel van urgentie en betrokkenheid totaal”, zei PvdA’er Martijn van Dam gisteravond, toen het onderdeel integratie aan de orde was. „Geen seconde heb ik het gevoel dat de minister de integratie in de wijken in Den Haag, in de dorpen in Limburg werkelijk een urgent probleem vindt.”

Donner behandelde gisteren in de Kamer zijn gehele portefeuille, die loopt van de woningmarkt en integratie tot de herinrichting van het openbaar bestuur.

Op de meeste onderwerpen gaf hij de Kamer amper ruimte, maar wat de dubbele paspoorten betreft liet hij een gaatje open. De oppositie vroeg naar het wetsvoorstel over het Nederlanderschap. Daarin scherpt Donner de eisen voor het verkrijgen van het Nederlanderschap aan, maar hij stelt óók voor dat Nederlanders die een andere nationaliteit aannemen, afstand moeten doen van hun Nederlandse nationaliteit. Dat zou voor ongeveer een miljoen Nederlanders in het buitenland een probleem kunnen opleveren. Donner wilde niet inhoudelijk op de zaak ingaan, maar bevestigde wel dat hij geschrokken was van de bijeffecten van het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt. Hij zei „gevoelig te zijn voor de argumentatie” van de oppositie op dit punt.