De weiger- ambtenaar

De VVD gedroeg zich als een keurige regeringspartij en stemde tegen een motie waar ze eigenlijk voor is. De PVV daarentegen stemde gewoon zoals ze wilde: tegen de weigerambtenaar. Het zal het kabinet niet in gevaar brengen, want minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) zal de aangenomen motie waarschijnlijk niet uitvoeren. Het enige wat de Kamer dan nog kan doen is een motie van wantrouwen in stemming brengen. De PVV zal die niet steunen en de politiek gaat over tot de orde van de dag, zoals dat heet. Dat betekent dat de weigerambtenaar blijft, terwijl het politieke leed voor de VVD is geleden.