Compromis IAEA over resolutie tegen Iran

De grote mogendheden in de bestuursraad van het Internationaal Atoomenergie Agentschap in Wenen zijn het gisteren eens geworden over een resolutie waarin ze hun „grote bezorgdheid” uitspreken over het Iraanse nucleaire programma.

De resolutie, die vandaag in stemming komt, bevat geen ultimatum aan Iran, zoals de westerse leden van de zogeheten ‘5+1’ wensten.

Van deze groep maken de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad deel uit – de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië, plus Duitsland.

Het laatste rapport van het IAEA over Iran, dat tien dagen geleden bekend werd, bevatte hardere aanwijzingen dan tot dusverre dat Teheran, ondanks zijn felle ontkenningen, heimelijk probeert een kernwapen te ontwikkelen. Bovendien blijft het weigeren zijn uraniumverrijkingsprogramma te bevriezen, zoals de VN-Veiligheidsraad sinds 2006 eist.

Het verrijken van uranium kan onderdeel zijn van een kernwapenprogramma. Maar Iran wijst erop dat het nucleaire Non-proliferatieverdrag (NPV) de lidstaten niet verbiedt uranium te verrijken.

De westerse landen gaven gisteren uiteindelijk de voorkeur aan een gemeenschappelijk front tegenover Iran in een zwakke resolutie boven een harde tekst die niet aanvaardbaar zou zijn voor Rusland en China.

De concessie van Rusland en China was dat zij ermee akkoord gingen dat de resolutie „ernstige bezorgdheid” uitdrukt. Dat gaat verder dan zij wilden. Aan de andere kant dreigt de tekst niet met doorverwijzing van de kwestie-Iran naar de Veiligheidsraad als Teheran niet toegeeft, zoals de westerse landen hadden gewild.

IAEA-chef Yukiya Amano zei gisteren dat hij Teheran heeft voorgesteld dat een hoge delegatie van het IAEA naar Iran reist om opheldering te krijgen over de dubieuze aspecten van zijn programma. Hij had nog geen antwoord gekregen. Overigens staan alle officieel aangemelde Iraanse nucleaire installaties sinds jaar en dag onder controle van het IAEA.

De Amerikaanse minister van Defensie, Leon Panetta, kondigde gisteren aan vandaag in een gesprek met zijn Israëlische collega Barak de onbedoelde consequenties van militaire actie tegen Iran aan de orde te zullen stellen. Er is de afgelopen weken gespeculeerd over zo’n aanval. Panetta wees onder andere op de gevolgen voor de wereldeconomie. De VS zien diplomatieke druk en sancties als de effectiefste manier om Iran in toom te houden. (Reuters, AP, AFP)