Brief van Sint

Lieve ouders, sinds jaar en dag laat uw goedheiligman zich omringen door helpers. Zonder deze trouwe dienaars zou het klauteren over daken en schoorstenen uw oude Sint te zwaar vallen. En dan moet u alle cadeautjes zelf rondbrengen. Dat wordt niks, met uw volle agenda. Toch heeft u gemeend – volle agenda of niet – u te moeten bemoeien met mijn HR-beleid: waarom is al mijn personeel zwart, vraagt u zich af? Ik zal dat uitleggen.

Het gehele jaar worden uw kinderen blootgesteld aan allerlei negatieve berichten over donkere mensen. In uw kranten, op tv en in uw films is voortdurend te zien dat zij zich ledig houden met geweld, werkloosheid, diefstal of illegaal verblijf. Daardoor nestelt zich in uw brein – en dat van uw kinderen – een onbewuste angst voor zwarte mensen. Amerikaanse onderzoekers – onbekend met ons decemberritueel en daarom onbevooroordeeld – hebben dat voor mij uitgezocht. Zij lieten mensen foto’s zien van hun eigen zwarte Pieten, aldaar African Americans geheten. En dat vergeleken ze met foto’s van bleekscheten. Van foto’s van zwarte mensen werd een gebiedje in het brein dat over angst gaat – de amygdala – heel actief. Dat weten mensen vaak niet van zichzelf. Ook zonder bewust slechte gedachten over zwarten wordt die amygdala actief. Zelfs bij zwarte mensen zelf!

Uit al het slechte nieuws over donkere mensen destilleert uw brein dus automatisch en ongemerkt een negatief beeld. En daardoor gedraagt u zich vaak minder vriendelijk tegen de zwarte medemens. Soms onbedoeld, soms willens en wetens: het is de Sint ter ore gekomen dat er zelfs een politieke partij voor is opgericht.

Welnu, uw Sint doet niet aan politiek, maar wil aan deze misstand toch een einde maken. Gedurende drie weken wil hij u en uw kinderen blootstellen aan juist positieve associaties met een zwart persoon. Ter compensatie. Mijn zwarte Pieten zullen het land doortrekken, en met het uitdelen van cadeautjes en snoep een brede lach toveren op ieders gezicht. Hoe vaker u uzelf en uw kind blootstelt aan deze koppeling (zwart gezicht = cadeau en snoep), hoe meer positieve gevoelens zich in het Nederlandse brein zullen nestelen omtrent de zwarte man. En dat is hard nodig.

Volgens dezelfde Amerikaanse onderzoekers zijn bij deze behandeling overigens geen echte zwarte mensen nodig. Ook een zwart geschilderd blank gezicht activeert de amygdala, en wordt dus door ons brein voor authentieke zwarte aangezien. Vandaar dat ik vaak smokkel in mijn aannamebeleid. Vreemd genoeg wordt een wit geschilderd negergezicht nog steeds voor zwarte aangezien. Maar dat terzijde.

Hoe dan ook, stel uzelf en vooral uw kinderen zoveel mogelijk bloot aan de door mij ingezette therapie. En onthoud u van het dreigen met de roe, want dan is alles weer voor niks!

Veel liefs van Sinterklaas en zijn trouwe Pieterbaas.

    • Victor Lamme