62 procent zakt voor inburgeringstoets

Sheila Kamerman

Van de 8.500 inburgeraars die sinds 2008 de vrijstellingstoets voor het inburgeringsexamen deden, slaagde gemiddeld slechts 38 procent. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het ministerie voldoen mensen die zakken voor de moeilijkere vrijstellingstoets niet aan de inburgeringseisen. Het gaat om mensen die al lang in Nederland wonen en Nederlands spreken maar geen Nederlands paspoort hebben. Omdat ze ingeburgerd zijn, proberen ze via de toets vrijgesteld te worden van het verplichte gewone inburgeringsexamen.

Vooral voor mannen, mensen zonder kinderen en mensen die weinig gebruikmaken van sociale voorzieningen, zijn veel van de dertig vragen lastig. De vragen gaan onder meer over acceptgirokaart, hypotheekrenteaftrek, homohuwelijk, menstruatiecyclus, zwangerschap, geboorte en kindervaccinaties.

Verder gaat het over crècheplekken, het consultatiebureau, het Nederlandse schoolsysteem, cao’s, vergunningen, Nederlandse feestdagen en de vaderlandse geschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw.

Soms lijkt het juiste antwoord afhankelijk van de situatie: ‘Wat doet u als uw buren op de stoep vechten? A. U springt ertussen. B. U zoekt andere buren om ze tezamen uit elkaar te halen. C. U belt de politie.’

Tussen 2007 en september 2011 deden bijna 10.000 inburgeraars het gewone inburgeringsexamen. Driekwart van hen slaagde.

Vier romans – gezakt als inburgeraar: pagina 17

    • Sheila Kamerman