Weekers neemt verlies Geefwet

De Tweede Kamer discussieerde voor het laatst over het Belastingplan. Staatssecretaris Weekers was soms hard voor de oppositie, maar boog voor de coalitiepartijen.

Frans Weekers toonde zich gisteren bij vlagen de parlementaire vechter die hij jaren was als Kamerlid. De staatssecretaris van Financiën (VVD) beweerde bij zijn verdediging van het belastingplan 2012 dat SP-Kamerlid Farshad Bashir naar „een communistische heilstaat” streeft. En een Bruno Braakhuis van GroenLinks had het regeerakkoord „of niet gelezen of niet begrepen”.

Echt een voet aan de grond kreeg de oppositie gisteren dan ook niet in het laatste debat over de fiscale veranderingen van volgend jaar. De motie van Wouter Koolmees waarin de regering wordt opgeroepen de hoge (hypotheek)schulden aan te pakken werd na middernacht met slechts één woord door de staatssecretaris afgedaan. „Ontraden”.

Verder sloeg Weekers alle pogingen af om via nieuwe belastingen bijvoorbeeld armoede- of milieubeleid te voeren. De snor- brommerbelasting die Bruno Braakhuis (GroenLinks) wilde introduceren om de uitstoot van fijnstof tegen te gaan, maakte dan ook geen kans. „Ik raad de Kamer dringend af, dit soort kleine belastingen in te voeren”, zei Weekers die voor 2012 een handvol belastingen afschafte.

Pikant was dat Weekers vooral het hoofd moest buigen voor coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV. Dat gebeurde zowel bij de veelbesproken Geefwet als rond de bijtelling van schone leaseauto’s.

Geefwet

Het was bedoeld als een pleister op de wonde voor de bezuinigingen op de cultuursector, maar de oppositie betitelde de Geefwet liever als een doekje voor het bloeden. Het werd gisteravond zelfs „een servetje” (Koolmees). Weekers trok in zijn wetsvoorstel 12 miljoen euro uit om doneren aan goede doelen via extra aftrek aantrekkelijker te maken. Die donaties zouden de afgesproken bezuinigingen op de culturele sector enigszins kunnen compenseren.

Een Kamermeerderheid (in elk geval VVD, CDA en PVV) brengt het budget nu terug tot 5 miljoen euro. De resterende 7 miljoen kan dan worden besteed aan extra aftrek voor giften aan muziek- en sportverenigingen. „We gaan daarmee een laagje lager in het maatschappelijke giftenveld”, aldus Roland van Vliet van gedoogpartij PVV. „Die 7 miljoen blijft gewoon binnen de cultuur.”

Het was opmerkelijk dat Weekers juist het hoofd moest buigen voor de coalitiepartijen. De oppositie verzette zich met Weekers tegen het uitkleden van de Geefwet, waarover vanavond gestemd zal worden. Kon de staatssecretaris zich niet wat harder verweren? Weekers legde uit de aanpassingen te betreuren – en met hem staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) – maar dat de extra aftrek slechts een klein onderdeel van de Geefwet is. „Als het amendement wordt aangenomen, zou ik de wet alleen nog kunnen intrekken. Dat doe ik zeker niet.”

30 procentsregeling

Geen onderwerp waar „de Kamer en ik zoveel brieven over krijgen” is de expatregeling. Van voor- en tegenstanders waarschijnlijk. De zogeheten 30 procentsregeling biedt buitenlandse werknemers die toegevoegde waarde voor Nederland hebben een zachte fiscale landing: de eerste dertig procent van het salaris is belastingvrij.

Goed voor het vestigingsklimaat, maar PVV’er Roland van Vliet kan aan zijn kiezers niet uitleggen dat het ook voor rijke voetballers moet gelden. Maar volgens Weekers is er voor iedereen een schaarstetoets zodat alleen voetballers of ondernemers „van bijzonder hoog niveau” gebruik mogen maken van de regeling. En voor 2012 is de regeling extra aangescherpt: Nederlanders die na jaren in het buitenland teruggekeerd waren, konden er aanspraak opmaken, net als Nederlanders die net over de grens woonden maar nog wel in Nederland werken. Dat kan nu niet meer: voor de aanvaarding van de nieuwe baan moet je „hemelsbreed” minimaal 150 kilometer over de grens hebben gewoond.

SP en GroenLinks stelde voor de inkomens die een beroep doen op de 30 procentsregeling te maximeren op 150.000 euro. Dat zou 200 miljoen besparen. Maar Weekers vreest dan voor een slechter vestigingsklimaat. „Ik gooi dan graag dit kleine visje uit om een grote vis te vangen.”

Groene leaseauto’s

De milieuvriendelijkste leaseauto’s worden door toedoen van de Tweede Kamer minder ontzien dan Weekers wilde. Hij wenste tot 2015 geen bijtelling voor wagens die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten. Een motie van VVD en CDA lijkt op een meerderheid te kunnen rekenen: tot en met 2013 geen bijtelling, en daarna 7 procent.

Organisaties als Bovag en ANWB maar ook Natuur & Milieu pleitten voor een zogeheten nihilbijtelling tot en met 2015. Ook prins Maurits behoorde als voorzitter van het Formule E-Team tot de pleitbezorgers. Toch ging Weekers met de aanpassing akkoord. Hij verwacht ondanks de bijtelling na 2013 „een enorme boost” voor de schone auto’s.

    • Erik van der Walle