Verhagen mijdt ‘al een jaar’ vergaderingen CDA

Vice-premier Maxime Verhagen lijkt partijvergaderingen van het CDA te vermijden. Foto NRC / Vincent Mentzel

Vicepremier Maxime Verhagen woont belangrijke vergaderingen van zijn eigen partij niet bij. Volgens bestuurders zelf is het een jaar geleden dat Verhagen bij een bijeenkomst van het voltallige CDA-partijbestuur was.

Een ander overlegorgaan, de veelbesproken commissie die de nieuwe koers van de partij moet bepalen heeft hij nog nooit bezocht, ook al is hij er officieel adviseur van.
Dat bevestigen bronnen binnen deze partijorganen.

Verhagens afwezigheid binnen de partij, waarvan hij de facto leider is, onderstreept de moeizame relatie die hij en het CDA hebben. Hoe meer de partij poogt te vernieuwen, des te meer Verhagen afstand lijkt te nemen, zeggen de bestuurders zelf. Vorige maand bleek uit een representatieve enquête van NRC Handelsblad onder CDA-politici dat drie procent van hen Verhagen als lijsttrekker wil.

Het partijbestuur komt om de maand bijeen en is na het halfjaarlijkse congres het machtigste interne CDA-orgaan. In het bestuur zitten onder anderen de partijvoorzitter, de twaalf provinciale vertegenwoordigers en de bestuurders van het Wetenschappelijk Instituut en andere machtige partijorganen.

Verhagens aanwezigheid is niet statutair verplicht, maar wordt wel gewaardeerd omdat hij voorman is van de CDA-afvaardiging in het kabinet. Zijn voorganger, oud-premier Jan Peter Balkenende, kwam wel. “Het zou kunnen dat Maxime er gewoon geen zin in heeft”, zegt een van de partijbestuurders op basis van anonimiteit. “Maar een keertje langskomen zou wel een goed idee zijn.”

De fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Sybrand van Haersma Buma, en de leider van de delegatie in het Europees Parlement, Wim van de Camp, zijn vrijwel altijd aanwezig. Ook komen bewindspersonen op verzoek kabinetsbeleid toelichten. Verhagen wilde vanochtend niet reageren. Wanneer hij exact voor het laatst bij het bestuur is geweest kan de partijvoorlichter niet zeggen. “Maar als vicepremier hóéft hij er ook niet te zijn. Hij heeft volop contact met de partij”.

De commissie waarvan Verhagen adviseur is, het ‘Strategisch Beraad’, is het voornaamste middel om partijvernieuwing af te dwingen. Van Haersma Buma, zelf ook officieel adviseur, komt regelmatig. Dit beraad komt om de week samen. Het kwam ten dele voort uit de vaststelling dat de vorige top te weinig openstond voor kritiek van binnen de partij.