Vereniging: mobiel team voor euthanasie

Mensen die euthanasie willen, kunnen daar straks thuis bij worden geholpen door een ambulant team. Dat plan heeft althans de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Euthanasieartsen en verpleegkundigen die speciaal worden opgeleid voor het mobiele team, gaan vanaf begin volgend jaar mensen assisteren bij hun doodswens.

„Sommige patiënten die euthanasie willen, staan nu in de kou”, zegt Walburg de Jong, woordvoerder van de NVVE. „Ze stuiten op artsen die principieel tegen euthanasie zijn en worden niet doorverwezen naar een arts zonder gewetensbezwaren.” Jaarlijks wordt ongeveer eenderde van de tienduizend verzoeken om euthanasie gehonoreerd.

Om hulp te krijgen van het euthanasieteam moeten mensen eerst een uitgebreide procedure doorlopen, waarin wordt getoetst of hun aanvraag voldoet aan de eisen voor legale euthanasie. Een onafhankelijke arts beoordeelt of de euthanasiewens langdurig en weloverwogen is.

De euthanasie vindt plaats door middel van een infuus of injectie. Patiënten kunnen van een arts ook hulp bij zelfdoding krijgen. Dit gebeurt door middel van een dodelijk drankje. De arts blijft bij de patiënt tot deze overleden is.

Begin dit jaar presenteerde de NVVE nog een plan voor een ‘levenseindekliniek’, ook bedoeld voor mensen die euthanasie willen maar geen arts kunnen vinden om hen te helpen. Met de euthanasieteams lijkt de vereniging het plan voor de kliniek deels te laten varen. „Het is een kwestie van voortschrijdend inzicht”, zegt De Jong. „Het gros van de mensen met een doodswens wil thuis sterven. Toch komt er nog wel een gebouw. Je hebt ook een plek nodig om teamleden aan te sturen en je administratie te doen.” In het gebouw worden „een paar bedden” geplaatst voor mensen die de euthanasie niet thuis kunnen ondergaan, bijvoorbeeld omdat zij in een instelling wonen.

Artsenorganisatie KNMG is kritisch over de plannen. Een woordvoerder vraagt zich af of een ambulant team goed genoeg kan beoordelen of de patiënt voldoet aan de wettelijke criteria voor euthanasie. „Je moet weten hoe consistent een verzoek om euthanasie is. Wil je dat kunnen beoordelen, dan moet je een langdurige relatie hebben met de patiënt.”