Veranderend klimaat kan het weer grilliger maken

Daar had nog bijna niemand aan gedacht: dat het weer door de klimaatverandering ook grilliger kan worden. Niet per se extremer, met langdurige droogte of verwoestende zware regenval, maar met meer variatie van dag tot dag. Klimaatmodellen worden meestal getoetst aan het gemiddelde weer per maand, dus het gemiddelde van neerslag, zonneschijn en temperatuur voor een hele maand. Maar 30 dagen met halfbewolkte lucht kunnen evenveel bijdragen aan de totale hoeveelheid zonneschijn van een maand als 15 dagen met onbewolkte hemel en 15 dagen met totaal bedekte hemel. Het levert hetzelfde maandgemiddelde op, maar wordt door ecosystemen heel anders ervaren. Elke dag een beetje regen kan de verspreiding van schimmelziekten flink bevorderen. Als dezelfde hoeveelheid regen in 5 dagen valt, gevolgd door 25 dagen niets, dan is de schimmel vrijwel kansloos.

Princeton-onderzoekers David Medvigy en Claudie Beaulieu brachte de trends in van-dag-tot-dag variatie in beeld in een online artikel in het Journal of Climate. Satellieten en regenmeters meten de dagelijkse regenval voor elke plaats op aarde sinds 1997, andere satellieten houden de hoeveelheid bewolking bij sinds 1984. De illustratie toont de trend in de van dag tot dag-variatie in neerslag. In groene gebieden nam de grilligheid in de periode 1997-2007 toe, in rode liep hij terug. Dit zijn de eerste metingen. Hoe de variatie vroeger was is onbekend. Hoe hij verandert is afwachten.