Steeds meer fietsers onder verkeersdoden

Steeds meer verkeersdoden zijn fietsers. Tussen 2000 en 2010 is het aandeel overleden fietsers onder slachtoffers gestegen van ongeveer 20 naar 25 procent. Dat komt vooral doordat het aantal oudere fietsers stijgt. Vanaf hun zestigste lopen fietsers een relatief groot risico op een ongeval. Bovendien hebben ze meer kans op overlijden of ernstig letsel als gevolg.

Het aantal fietsers dat ernstig gewond raakt is gestegen van 7.000 vanaf 2000 in tien jaar tijd gestegen naar 11.000; de helft van alle ernstig gewonden in het verkeer. Oorzaak van het relatief grote aantal slachtoffers onder zestigplussers is dat meer ouderen meer kilometers fietsen, al dan niet elektrisch. Ook hun kwetsbaarheid speelt een rol. Functies als het gezichtsvermogen, de reactiesnelheid en de snelheid van informatieverwerking gaan achteruit.

Een en ander blijkt uit onderzoek van de SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Vorig jaar waren onder de 640 verkeersdoden 162 fietsers. Het aantal ziekenhuisopnamen door fietsongevallen bij ouderen nam tussen 2005 en 2009 met 55 procent toe.

    • Arjen Schreuder