Servië vastberaden overeenkomsten met Kosovo door te voeren

Alle overeenkomsten die de Servische regering sluit met buurland Kosovo worden doorgevoerd, ondanks verzet van Serviërs die woonachtig zijn in het noorden van Kosovo. De Servische onderhandelaar Borislav Stefanovic verwacht dat het overleg dat maandag wordt hervat, tot concrete akkoorden leidt.

Stefanovic reageert hiermee op de vrees dat rechtlijnige Serviërs overeenkomsten ondermijnen die door de Servische regering worden gesloten. De onderhandelaar erkende dat er sprake is van “onenigheid en wantrouwen”, maar voegde daaraan toe dat de “regering akkoorden heeft bereikt en deze gaat invoeren”.

Op de agenda volgende week in Brussel staan onder andere de erkenning van universitaire diploma’s, de Kosovaarse aanwezigheid bij regionaal overleg en de betwiste grensposten. “We hopen op een positieve uitkomst”, aldus Stefanovic. Als een van de mogelijke oplossingen voor het grensconflict noemde hij een gezamenlijke aanwezigheid bij de controleposten.

Meerdere malen liepen de onderhandelingen tussen beide landen spaak, doordat Kosovo bij de grens met Servië controleposten had ingericht. De Europese Unie spoorde Servië aan een einde aan het conflict te maken, omdat anders diens toetreding tot de Europese Unie in gevaar zou kunnen komen.

    • Dirk Wijnand de Jong