Nutreco op overnamepad

Nutreco heeft nieuwe plannen gepresenteerd. Duurzaam dierlijk eiwit produceren voor een groeiende wereldbevolking.

Norway, salmon farming, enclosures in the sea.
Norway, salmon farming, enclosures in the sea. Photononstop

Meer nadruk op visvoer, meer activiteiten in delen van de wereld waar de economie wel groeit, en meer geld in kas voor overnames.

Vee- en visvoerproducent Nutreco heeft gisteren een ambitieuze strategie gepresenteerd voor de komende vijf jaar. Die moet de brutojaarwinst in 2016 op 400 miljoen euro en de winstmarge tussen de 5 en 6 procent brengen. Gemiddeld zal de omzet groeien met 12 procent per jaar. En dit alles door duurzaam produceren.

Met de verwachting dat de brutowinst dit jaar uit zal komen op „tenminste 230 miljoen euro” stelt bestuursvoorzitter Wout Dekker dat aan de doelen van het lopende „vijfjarenplan” ruimschoots is voldaan.

In 2006 was de doelstelling om de brutowinst tot 2011 te verdubbelen en op jaarlijks 230 miljoen euro te brengen. „En daarmee is Nutreco klaar voor een nieuw vijfjarenplan”, aldus Dekker.

Uitgangspunt is de voedselmarkt waaraan de komende jaren steeds hogere eisen zullen worden gesteld door met name consumenten in de groei-economieën van Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en Rusland. Met de welvaart groeit daar de vraag naar eiwitrijk voedsel als vlees en vis.

De wereldwijde consumptie van dierlijke eiwitten zal in 2050 gestegen zijn tot 460 miljoen ton vlees en naar meer dan een miljard ton melk. De vismarkt zal naar de verwachting van Nutreco de komende vijf jaar „meer dan verdubbelen”.

Tegelijkertijd raken landbouwgronden uitgeput en worden de zeeën leeggevist. Nutreco wil zich inzetten voor nieuwe, duurzame productiemethodes, onder het motto: verdubbeling van de voedselproductie en halvering van de ecologische voetafdruk.

Op de korte termijn vergroot het bedrijf de capaciteit van de visvoerfabriek in Averø, Noorwegen. Daar wordt voer gemaakt voor kweekzalm. In totaal investeert Nutreco 66 miljoen in de fabriek.

Maar het gaat niet alleen om zalm, ook andere vormen van aquacultuur hebben de warme belangstelling van het Nederlandse bedrijf. Zo zijn er plannen om uit te breiden in China, Vietnam en Brazilië, en dan niet alleen in de productie van voer voor kweekzalm. In 2016 moet 45 procent van de visvoeromzet uit andere sectoren komen.

Bestuursvoorzitter Dekker wil de omzetgroei voor de helft realiseren door de aankoop van nieuwe bedrijven en voor de andere helft door groei van de bestaande activiteiten. Op zich is dat geen nieuwe strategie, wel worden de activiteiten geografisch anders gespreid, met meer nadruk op de groei-economieën.

Om geld vrij te maken voor deze strategie wordt het bedrijfsonderdeel Hendrix, belangrijke leverancier van mengvoer in Nederland en België, overgedaan aan ProFarmers, waarmee een langlopend partnerschap wordt aangegaan. Met de transactie, die nog moet worden afgerond, zou een bedrag van 92 miljoen euro gemoeid zijn.

Rabobank analist Patrick Roquas reageert positief op de plannen. „Nutreco volgt de juiste trends en speelt in op de groei van de wereldbevolking met innovatief en duurzaam beleid”, zegt Roquas. Hij verwijst onder meer naar de plannen om in Nederland een nieuw onderzoekscentrum in te richten voor heel Europa.

Roquas wijst verder op de ontwikkeling door Nutreco van vegetarisch voer voor zalm, waarmee een vis wordt gekweekt die wel omega 3 vetzuur bevat, maar daar niet mee gevoerd hoeft te worden. Er bestaat wereldwijd een groeiend te kort aan dit soort oliën.

SNS-analist Richard Withagen was tegenover persbureau Dow Jones minder enthousiast. Hij zei „verrast” te zijn door de doelstelling tot 2016. Hij vraagt zich af of Nutreco de financiële discipline kan handhaven om de acquisities te doen die nodig zijn om in 2016 een bruto jaarwinst van 400 miljoen euro te maken.

    • Renée Postma