Niet hypotheekrente, maar aflossing van deNiet hypotheekrente, maar aflossing van de hypotheek moet fiscaal aftrekbaar zijn hypotheek moet fiscaal aftrekbaar zijn

De totale omvang van hypotheekleningen vormt de grootste schuldenpost van de Nederlandse samenleving. Nu de huizenprijzen tot onder de hoogte van deze hypotheekleningen dalen, bedreigt deze schuldenpost de financiële huishoudens van particulieren en banken. Onlangs bracht president Knot van De Nederlandsche Bank dit nog in herinnering. Schuldenvermindering in plaats van het in stand houden van deze ‘huisschuld’ is dus geboden.

Door de fiscale renteaftrekmogelijkheid is aflossing niet aantrekkelijk. Nu de regering – terecht of niet – vasthoudt aan deze aftrekmogelijkheid en de huizenmarkt onderwijl in duigen ligt, ligt het voor de hand om aflossing van bestaande hypotheekschulden te stimuleren.

Een idee zou kunnen zijn om in een bepaalde mate aflossing in plaats van rente aftrekbaar te maken.

Voor dit kabinet lijkt dit interessant. De door het kabinet gegarandeerde renteaftrek voor de overblijvende schuld blijft dan in stand, maar de totale schuld vermindert.

Ook de huizenmarkt zal er voordeel van hebben. Bij een lage hypotheekschuld worden huizen gemakkelijker verkocht. Als de overheid hypotheeknemers stimuleert om hun spaargeld hieraan te besteden, is dit – in de gegeven politieke en marktsituatie – effectiever dan de inperking van een bestaand aftreksysteem waarvan miljoenen huishoudens uitgaan.

Deze oplossing dringt de schuld zo spoedig mogelijk terug en krijgt de markt weer aan de gang. Het kabinet breekt niet zijn heilige belofte om de bestaande aftrekregeling voor hypotheeknemers te handhaven en houdt voor een volgende kabinetsperiode de deur open voor de door vele deskundigen gewenste, structurele aanpassing.

Het lijkt de moeite waard uit te zoeken hoe dit plan zal uitwerken voor ’s rijks kas en voor hypotheekleners.

Paul Scholten

Hoog-Keppel

    • Paul Scholten