Het stinkt, maar hoe is het verder met Occupy?

Overal ter wereld worden kampen ontruimd van de Occupy-beweging. Afgelopen dinsdag was het raak op Wall Street, de bakermat van de mondiale protestbeweging tegen de financiële sector. De politie pakte ongeveer tweehonderd mensen op, waarna het Zuccotti Park werd schoongeveegd. De actievoerders mogen nu terugkeren, maar zonder tenten.

De ontruimingen volgen hetzelfde patroon: van Oakland tot Parijs en van Londen tot Melbourne grijpen stadsbesturen veiligheids- en gezondheidsrisico’s aan om de kampementen op te breken. Zowel autoriteiten als omwonenden vinden dat de actievoerders hun punt wel hebben gemaakt. Het nieuwe is eraf – nu begint vooral de stank op te vallen.

    • Toon Beemsterboer
    • Reinier Kist