Dion Graus (PVV) pleit voor perspolitie

Hij gebruikte het woord onlangs al op tv: rioolratten. Dion Graus heeft een hart voor alle dieren, behalve die beesten in het riool. Ofwel: journalisten die hem onwelgevallige stukjes schrijven.

In een Kamerdebat over de inspectie van de veesector werd de PVV’er opvallend concreet. Zijn vizier stond op „mevrouw Marcia” [Nieuwenhuis] en haar „roddelkrantje De Pers”.

De „hufterigheid” en de „schofterigheid” van de journalisten die zijn dierenpolitie al enige tijd gratuit aanvallen, zo vervolgde Graus, daar „zou de Kamer toch eens iets aan moeten doen”. Eigenlijk, zei hij, zou er naast zijn dierenpolitie „ook een soort perspolitie” moeten komen.

In reactie op deze tamelijk unieke oproep aan collega-wetgevers iets aan de persvrijheid te doen, reageerden sommige collega’s lacherig, anderen keken gegeneerd een andere kant op. De voorzitter meldde Graus dat de pers niet onderwerp van debat was.

Nieuwenhuis zegt dat haar stuk over de dierenpolitie, waar Graus aanstoot aan nam, gebaseerd was op informatie die via de Wet openbaarheid van bestuur verkregen werd. „Niks geen riooljournalistiek dus”, stelt zij. „Ik heb Graus herhaaldelijk om weerwoord gevraagd, maar daar wenste hij niet op in te gaan.”

Het toeval wilde dat de PVV, die officieel een verruiming van de vrijheid van meningsuiting voorstaat, gisteren in het Europees Parlement eiste dat de Europese Commissie een documentaire vrijgeeft die ze volgens de PVV „onder het tapijt veegt”. Het gaat om filmbeelden over het lot van verkrachte vrouwen. Volgens de EU kan de film niet vrijgegeven worden, omdat slachtoffers herkenbaar in beeld komen. Dat zou hen in gevaar brengen. De Limburgse PVV-politica Laurence Stassen betwist dit argument. Zij denkt dat de EU wil voorkomen dat de documentaire „de ware aard van de islam” toont. Stassen: „Dit is censuur.”

    • Roeland Termote