Bijstandsfraude vanaf januari makkelijker op te sporen

In de verharde strijd tegen uitkeringsfraude is het vanaf januari makkelijker voor gemeenten om een aanvraag te controleren. Zo mogen zij natrekken of iemand studiefinanciering ontvangt of bijvoorbeeld een huis bezit.

Vandaag presenteert staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken deze en andere maatregelen tegen bijstandsfraude. Het CDA zou zelfs nog verder willen gaan en de bewijslast bij de verdachte uitkeringstrekker willen leggen, in plaats van dat de overheid diens schuld moet aantonen.

Tot nu toe was het moeilijk op te sporen of studenten zich als uitwonend inschreven terwijl ze thuis bleven wonen. Ook uitkeringsgerechtigde koppels die gaan samenwonen en één woning onderverhuren zijn straks makkelijker op te sporen. “Het Rijk wil gemeenten daarbij zo goed mogelijk ondersteunen en onnodige belemmeringen uit de weg ruimen”, zegt De Krom. Hij heeft daarnaast afspraken gemaakt met de Sociale Verzekeringsbank en uitkeringsinstituut UWV. Die krijgen binnenkort de mogelijkheid om waterstanden en elektriciteitsverbruik op te vragen bij nutsbedrijven.

Ook de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere toezichthouders en bestuursorganen moeten binnenkort meer gegevens uitwisselen. Dat gebeurt onder toezicht van het College Bescherming Persoonsgegevens. Geschat wordt dat een betere bestrijding van fraude miljoenen kan opleveren. Van de 119 miljoen euro waarmee in 2010 aan uitkeringen gerommeld werd, was 53 miljoen bijstandsfraude, meldt het AD.

    • Jules Seegers