Veel sociale contacten en vertrouwen in de politiek