Mogelijk toch doorstart van een landelijk EPD

Anders is het zonde van de investeringen.

De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich inzet om het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) alsnog van de grond te laten komen. VVD, CDA, PvdA, D66 en SGP stemden gisteren voor een plan om een doorstart van het EPD te stimuleren. In april had de Eerste Kamer al unaniem tegen het landelijke EPD gestemd, waarmee huisartsen, apothekers en specialisten gegevens delen over hun patiënten. De senaat vond dat de privacy van patiënten slecht gewaarborgd is bij een landelijke gegevensuitwisseling. De senatoren pleitten voor verbetering van de regionale systemen en verboden minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) nog mee te werken aan het landelijke EPD.

Daarop besloten artsen- en apothekersorganisaties de invoering ervan zelf in handen te nemen. Anders zou de investering van 300 miljoen in het EPD deels voor niets zijn geweest, zeiden zij. Voor hun private initiatief hadden zij geen nieuwe wetgeving nodig. Hun bedoeling was de uitwisseling van patiëntgegevens, die nu nog per regio verschilt, te standaardiseren. Als er een gemeenschappelijke ‘taal’ komt, kunnen de regionale systemen op elkaar aansluiten voor landelijk gebruik. De zorgverleners verklaarden dat zij de wensen van de Eerste Kamer zouden respecteren: verbetering van de bestaande regionale systemen en goede privacybescherming. Hun plannen liepen echter vast: te weinig artsen en apothekers steunden het initiatief. De organisatie meldde vorige week dat er onvoldoende financiële garanties zijn om door te gaan met het EPD. Daarmee leek het definitief van de baan.

Nu blijkt het toch weer anders. De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA en PvdA droegen de regering gisteren bij motie op het er niet bij te laten zitten. De regering moet „betrokken organisaties oproepen het elektronisch patiëntendossier alsnog van de grond te laten komen”. (NRC)