Met Nederland gaat het beter dan ooit, maar somber vooruitzicht

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) meldt vandaag in een rapport dat het beter dan ooit gaat met Nederland. Maar de vooruitzichten zijn minder fraai. “Er hangen donkere wolken boven ons land”, staat in het tweejaarlijkse rapport De sociale staat van Nederland.

Het SCP meldt dat de vergrijzing meevalt en dat er een groot vertrouwen is in de politiek. De criminaliteit daalt vrijwel zeker en arme Nederlanders zijn er per saldo meer op vooruitgegaan dan de rijken.

Nederland bijna rijkste land in Europa

Het sociaalwetenschappelijke onderzoeksbureau van de overheid presenteert vandaag het tweejaarlijkse rapport. Ook de vorige rapporten waren positief sinds in 2007 de economie aantrok. Op Luxemburg na is Nederland nu het rijkste land van Europa en heeft het gecombineerd de laagste werkloosheid, inflatie en begrotingstekort.

Maar ondanks al dit goede nieuwe zijn de vooruitzichten flink verslechterd. De gevolgen van de crisis voor de burger worden langzaam duidelijk. De economie groeit minder dan verwacht en de koopkracht daalt de komende drie jaar.

‘Oost-Europees wantrouwen in politiek’

Rob Bijl, adjunct-directeur van het SCP, zegt vanochtend in nrc.next bang te zijn voor een “diepe en lange crisis”. Hij verwacht grote bezuinigingen die aanzienlijke sociale gevolgen kunnen hebben. De bezuinigingen van het kabinet-Rutte zullen vrijwel iedereen raken. De kwaliteit van leven lijdt daaronder, zegt het SCP.

Bijl vreest voor een wantrouwen in politici dat zal doen denken aan dat in Oost-Europese landen. Verder vindt het planbureau dat het onderwijs te vrijblijvend is en prestaties in taal en rekenen achterblijven. De belangrijkste kloof in Nederland lijkt die tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden. Een groep van 30 procent heeft maximaal vmbo, terwijl een groep van diezelfde grootte minimaal hbo heeft.

    • Jules Seegers