Kamervraag van de week: Donner, kunt u bouw moskee verhinderen?

3D-impressie van de geplande moskee in Zoetermeer, wijk Seghwaert

Minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) wil zich niet bemoeien met de bouwplannen voor een moskee in Zoetermeer. Dat schrijft hij in reactie op Kamervragen van de PVV over een bewonersprotest dat de plaatselijke politiek in haar greep houdt.

Ook zal hij zich niet inspannen om de plaatsing van minaretten of geluidsinstallaties in de open lucht tegen te gaan. De PVV-Kamerleden Geert Wilders en Joram van Klaveren vrezen dat de moskee de wijk Seghwaert zal “terroriseren met imperialistisch azan-geschreeuw”. Beter bekend als een oproep tot gebed.

Donner kan zich wel voorstellen “dat mensen zich zorgen maken als er plannen zijn die hun buurt veranderen”, maar het is volgens hem aan het lokale bestuur “om de verschillende belangen te wegen en een besluit te nemen”. Dat lokale bestuur staat inmiddels onder grote druk. Zij krijgt het verwijt dat bewoners pas op 4 oktober 2011 zijn ingelicht, terwijl er ‘in het diepste geheim’ jarenlang is onderhandeld met Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer.

‘Waarom gaat de gemeente door als niemand dit wil?’

Wethouder Frank Speel (Zorg en Welzijn, CDA) houdt voet bij stuk. Hij zegt dat het bestemmingsplan ruimte biedt “voor een dergelijke ontwikkeling”. Bovendien is de moskee in de wijk Meerzicht te klein om de gemeenschap van 7.000 moslims te bedienen. “Het gaat om een maatschappelijke behoefte”, zo sprak hij 13 oktober op een bewonersbijeenkomst. Op 19 oktober organiseerde de gemeente er nog één, omdat het gemeenterestaurant de week ervoor de grote toeloop niet aankon.

Bewoners bevroegen het college over het verwijderen van groen (wat ze niet willen), de verkeersdrukte die voor onveilige situaties zou gaan zorgen, parkeerplaatsen (die met de naburige dansschool gedeeld moeten worden), het Jehova’s-centrum dat pal naast de bouwlocatie staat (en dat de grond ook wilde kopen), subsidies, de graad van fundamentalisme, confrontaties met extreemrechts en vooral of er niet andere geschikte plekken zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=wyu5hPu-IC0

Op iedere vraag had het bestuur antwoorden waarin veelvuldig werd verwezen naar vergunningen, procedures of de belofte werd afgegeven om nader onderzoek te doen. Ambtelijk gejuridiseer versus burgerzorgen. De kern van de discussie zat hem echter in een enkele dialoog. “Waarom gaat de gemeente door als niemand dit wil?”, vroeg een bewoner. Antwoord van de wethouder: “Een tweede moskee is van belang voor Zoetermeer.” Of er dan geen referendum gehouden kan worden? “Beslissingen over ruimtelijke procedures zoals bestemmingsplannen en bouwplannen zijn niet referendabel.”

‘Wethouder, wilt u aan woningruil doen?’

Soms werd het persoonlijk. “Ik woon aan de Akkerdreef met mijn kinderen”, zei een bewoner. “U woont in Rokkeveen. Wilt u een woningruil doen? Dan gaat u daar lekker wonen.” Maar nee, daar had de wethouder geen zin in. “Het maakt niet uit waar ik woon. Ik ben hier om naar u te luisteren.” Dan kopen wij als bewoners die grond toch, stelde een ander voor. “Deze locatie heeft al de juiste bestemming voor een moskee”, luidde het antwoord. “Deze locatie heeft een maatschappelijke functie.”


Er is een extreemrechtse beweging actief in onze buurt, probeerde een inspreker. “Er zijn bekladdingen geweest.” Maar daar zwicht de wethouder niet voor. “Het is aan ons als samenleving om een voorziening als deze deel uit te laten maken van de samenleving.”

Enzovoorts, enzovoorts. Een patstelling die wel vaker optreedt als bewoners pas mogen inspreken als het besluit reeds genomen is. En daarom voedingsbodem wordt voor verzet. Een protest dat intussen bestaat uit een petitie met 1.600 handtekeningen, de zeer actieve vereniging Seghwaert In Protest (op de foto in de weer met meetlinten), Hilbrand Nawijn van de Lijst Hilbrand Nawijn, de fractie Trots op Nederland, meer gematigde partijen die het college een communicatieprobleem aanwrijven en ingezonden brieven in lokale media waarin gewezen wordt op het risico van brandstichting.

Rustige binnenkomst, boos weg

Statenlid Marc van den Berg (PVV) bood onlangs aan de Zoetermeerders in contact te brengen met bewoners uit Hillegom, want daar is met succes geprotesteerd tegen de komst van een moskee. Zelf nam hij ook een kijkje op de inspraakavonden in Zoetermeer. “Mensen kwamen rustig binnen en gingen boos weg”, zegt hij daarover in Het Streekblad.

http://www.youtube.com/watch?v=sbestwVMBcI

En nu heeft de PVV er dus nationale politiek van gemaakt. Voor Geert Wilders gaat het argument dat het een gemeentelijke kwestie is niet op. Eerder reisde hij zelfs af naar New York om te protesteren tegen een islamitisch centrum nabij Ground Zero.

‘Dit zal de integratie in de weg staan’

Misschien zou het helpen als de gemeente een derde bewonersbijeenkomst organiseert. Ditmaal met de toekomstige moskeebestuurders en -bezoekers. Op internetfora zien we in ieder geval al pogingen van bewoners om uit te zoeken wie die mensen toch zijn. Dat dreef hen naar oproepen op maroc.nl en ansaar.nl waarin om donaties wordt gevraagd. Het is de islamstichting niet makkelijk gemaakt, zo blijkt:

“Een aantal weken terug heeft de gemeente eindelijk na zoveel jaren, tegenslagen en strubbelingen een reservering toegekend voor een stuk grond van 600 m2. Dit stuk grond gaat ons inclusief BTW en notariskosten ongeveer 160.000 euro kosten. De gemeente heeft echter keiharde voorwaarden gesteld aan deze toekenning. Zo moeten wij onder meer het geld voor 9 oktober betalen. Als we geen hulp krijgen van andere moslims in het land zoals u, dan verliezen we dit stuk grond. Er zijn namelijk andere geïnteresseerden vanuit christelijke kringen, die graag dit stuk land willen gebruiken voor hun kerk.”

Het bericht dateert van 18 september 2010. Maar het ziet er naar uit dat de grootste hobbel nog genomen moet worden. Seghwaert In Protest (SIP) blogde vorige week: “Er rest ons niets meer dan onder andere het juridische gevecht aangaan met Islamitisch Centrum Zoetermeer. Dit gevecht zal ons als partijen recht tegenover elkaar zetten en de integratie in de weg staan.”

Zouden er Zoetermeerse politici zijn die zich daar druk om maken, vraagt SIP retorisch. “Waarom spreekt niemand voor de bewoners, die ernstige verkeershinder, parkeerproblemen, een verstoorde integratie, wegtrekkende mensen en waardedalingen van hun huizen zullen ondervinden, maar kiest men voor de bezoekers?”

Ziet u een uitweg voor deze impasse? Reageer dan hieronder. Lees hier alle gemeentelijke stukken na. En hier de berichten van bewoners.

Gerelateerde artikelen:
Niet alle Boze Blanke Burgers rijden heftruck, hebben een tattoo en stemmen PVV
Een klant van de staat wordt snel woedend
Speelkwartier Occupy is voorbij. Tien adviezen om door te stoten
Obama faciliteert online petities. Idee voor Rutte?
Politiek, schaf commissies af en zet de burger aan het werk
De burger heeft een grote mond, maar toont weinig daadkracht
Klacht of idee? Dat meld je voortaan op Verbeterdebuurt.nl
Nieuwe website gaat activisten adviseren
Het dilemma van de gemeentelijke griffier
Internetdemocratie kreeg gestalte met BBC Action Network
Kabinet wil meningen over goed burgerschap
Het droeve lot van burgers op het Binnenhof
Politiek heeft draaikonten nodig. Naar voorbeeld van Lincoln
Tocqueville en de tirannie van de meerderheid
Digitaal burgerinitiatief is eigenlijk nog analoog
Burgerinitiatief moet origineel zijn
Zwitsers minaretverbod maakt referendum omstreden

    • Steven de Jong