Kamer wil Geefwet meer dan halveren

Het budget voor de Geefwet, die donaties aan de cultuursector fiscaal moet bevorderen, wordt meer dan gehalveerd, als het aan de Tweede Kamer ligt. Dat bleek gisteren bij het debat over het Belastingplan 2012, waar de Geefwet deel van uitmaakt.

In een voorstel van VVD en PVV, dat gesteund lijkt te worden door het CDA, loopt het aanvankelijke budget van de Geefwet (12 miljoen euro) terug tot 5 miljoen euro. Van dit bedrag is dan 3 miljoen beschikbaar voor giften van particulieren. Zij mogen donaties aan het goede doel voor 125 procent aftrekken van de inkomstenbelasting. Daarbij mag het voordeel voor de donateur niet boven de 1.250 euro komen. Bedrijven kunnen komend jaar dan 2 miljoen extra aftrekken.

„De hele Geefwet is een pr-stunt van het kabinet dat terecht last heeft van een slecht geweten”, zei PvdA-Kamerlid Ed Groot gisteravond. Door donaties aan de cultuursector fiscaal aantrekkelijker te maken wil het kabinet de gevolgen van de bezuinigingen op cultuur voor een deel compenseren. Gedoogpartner PVV was tegen de door staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) voorgestelde aftrek van 150 procent. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat een gift van 1.000 euro leidt tot een belastingteruggave van 780 euro.

Door de beperking van de Geefwet houdt Weekers volgend jaar 7 miljoen euro ‘over’. Dit bedrag moet, zo stellen VVD en CDA in een motie voor, ten goede komen aan ruimere fiscale aftrek voor giften aan zogeheten steunstichtingen. Daarbij gaat het om culturele verenigingen (muziekverenigingen bijvoorbeeld) en sportverenigingen waar leden contributie betalen. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt kon in de oorspronkelijke plannen van Weekers een donateur „aan het toch al redelijk gesubsidieerde Concertgebouworkest” een ‘viool-vrijstelling’ krijgen, terwijl een donateur aan de plaatselijke fanfare feitelijk ‘tuba-taks’ betaalde. „Want die laatste krijgt helemaal niets.”

Vanavond reageert Weekers op de vele moties en amendementen op het Belastingplan. Morgen stemt de Tweede Kamer hierover.