Immigratieplan Leers wekt scepsis eurocommissaris

Europees Commissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) is zeer sceptisch over de wens van Nederland om de Europese regels voor gezinshereniging strenger te maken. Het kabinet-Rutte wil dit op aandringen van gedoogpartner PVV. Die hoopt hiermee immigratie uit landen als Marokko en Turkije terug te dringen.

Voor aanpassing van de Europese regels naar Nederlandse behoefte is steun van Malmström belangrijk: zij moet voorstellen doen voor verandering. Maar gisteren zei de eurocommissaris tegen de Zweedse radio dat ze „geen enkel bewijs” heeft gezien van de fraude of huwelijksdwang, die volgens het kabinet het gevolg zouden zijn van de huidige regels. „Ik wil bewijs zien voor ik bereid ben maatregelen te nemen.”.

Tijdens het Kamerdebat gisteren over de begroting van minister Leers (Immigratie en Asiel, CDA) bestempelden oppositiepartijen de Europese ambities van het kabinet op immigratiegebied als onrealistisch. Volgens GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi heeft al het „theedrinken in Brussel niets anders dan buikpijn opgeleverd”.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma toonde zich gisteren toch positief over het immigratiebeleid, als altijd. Wel waarschuwde hij minister Leers dat de immigratie in 2012 lager zou moeten zijn dan in 2010, toen het kabinet aantrad. Hoeveel lager zei hij er niet bij.

Malmström presenteerde gisteren haar ‘groenboek’ voor het aanpassen van de Richtlijn Gezinshereniging. De bedoeling is de komende drie maanden in heel Europa meningen te verzamelen over gewenste wijzigingen. Het lijkt er niet op dat de eurocommissaris veel ziet in de voorstellen hiertoe van minister Leers, die de laatste maanden Europese hoofdsteden afreist om andere regeringen voor zijn ideeën te winnen.

Tijdens de formatie kwamen VVD, PVV en CDA overeen dat gezinshereniging moet worden beperkt, naar Deens model. Dat leverde voorstellen op zoals het verhogen van de leeftijdseis voor een partner naar 24 jaar, het maximaal één keer per tien jaar toelaten van een partner, invoering van een borgsom en „een toets waaruit moet blijken dat de band met Nederland groter is dan de band met andere landen”.

Malmström: „Tegenwoordig zien sommigen in het Nederlandse debat de regels voor gezinshereniging als de oorzaak van alle integratieproblemen. Dat lijkt me onjuist en overdreven.” Het belangrijkste doel van de regels, onderstreept zij, is „het respecteren en verzekeren van privé- en gezinsleven.”