Het gaat goed in Nederland, nog wel

‘Crisis? What crisis?’ Qua inkomen, werk, en sociaal leven gaat het volgens het SCP heel goed met Nederland. Nog wel.

De Sociale Staat van Nederland 2011 is een verpletterend positief rapport. Het gaat héél goed met Nederland: het rijkste land van Europa, bijna het gelukkigst en op veel terreinen wordt de kloof tussen arm en rijk kleiner. Een paradijs aan de Noordzee.

Nog wel, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat elke twee jaar de sociale toestand van het land opneemt. Maar hoe lang nog? Op de omslag staan donkere wolken en wegwaaiende paraplu’s. De boodschap is duidelijk: zwaar weer op komst. Zoals directeur Paul Schnabel in zijn voorwoord schrijft: het lijkt er op dat de directe gevolgen van de ongekende economische crisis nu pas een beetje zichtbaar worden. De effecten van de grote bezuinigingsoperatie van het kabinet-Rutte worden waarschijnlijk pas volgend jaar voelbaar. Maar tot nu toe gaat het geweldig met Nederland. Tien gouden jaren lijken te worden afgesloten.

De feitelijke leefsituatie (huisvesting, gezondheid, sociale participatie, vrije tijd, bezit van duurzame consumptiegoederen, mobiliteit) is de afgelopen 10 jaar onafgebroken verbeterd, schrijft het SCP. En hoewel arm en rijk in inkomen niet dichter bij elkaar zijn gekomen, is voor de zwakkere Nederlanders de leefsituatie veel sterker verbeterd dan voor de rijkere en hoogopgeleide landgenoten. De criminaliteit lijkt te dalen. De lageropgeleiden zijn bezig met een inhaalslag in internetgebruik en sport. De politieke interesse en het vertrouwen in de politiek zijn relatief hoog.

Een op de tien Nederlanders heeft ernstig overgewicht, maar zelfs dat is erg laag in Europees perspectief. De levensverwachting is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen, ook is het gemiddelde inkomen in Nederland nu het hoogste van Europa, op Luxemburg na. Maar, zo zegt het SCP, in dat land van banken en internationale instellingen zijn het vooral buitenlanders die veel verdienen.

De belangrijkste huidige problemen – los van de eurocrisis – ziet het SCP in het onderwijs: te weinig scholen zijn echt prestatiegericht en te weinig leraren zijn voorbereid op de komst van probleemleerlingen in het reguliere onderwijs.

In het nieuws: pagina 4-5

    • Hendrik Spiering