Google houdt wifi-data

Internetbedrijf Google blijft gegevens van draadloze wifi-netwerken verzamelen voor zijn locatiediensten. Wie daar niet aan wil meewerken, kan zich uitschrijven door de naam van het wifi-netwerk te veranderen.

Deze zogeheten opt-out-constructie is het resultaat van een klacht van privacy-organisaties. Onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens viel over Google heen toen bleek dat het Amerikaanse bedrijf met zijn Streetview-auto’s – die foto’s maken voor de kaartdienst Google Maps – ook gegevens van wifi-netwerken plukte. Daarbij werd niet alleen de locatie en het computeradres opgeslagen, maar ook gegevens die via het netwerk verstuurd werden.

Google bekende schuld en zegt dat het om een domme fout ging. Maar de anonieme locatiegegevens die voor mei 2010 verzameld zijn worden niet vernietigd: die zijn erg handig om snel je plaats te bepalen, vindt Google.

Het bedrijf kondigde de opt-out-mogelijkheid in september al aan. Vermoedelijk zullen weinig internetters de moeite nemen zich uit te schrijven. Ze moeten ook maar net op de advertentie stuiten die Google sinds gisteren online toont.

Wie zich wil uitschrijven voor Googles locatiediensten: verander de naam van het wifinetwerk (in vaktermen: de SSID) door er ‘_nomap’ aan toe te voegen. Netwerk 12345 wordt dus ‘12345_nomap’.