FC Utrecht lijdt 9 mln euro verlies

De club had over het seizoen 2010-2011 onder meer tegenvallende sponsorinkomsten.

FC Utrecht heeft het afgelopen boekjaar een verlies geleden van 9,2 miljoen euro. De directie komt binnenkort met een saneringsplan dat ertoe moet leiden dat de begroting binnen drie jaar op orde is. Jacques van Ek, voorzitter van de raad van commissarissen, noemt het „zorgelijk” dat de club er niet in is geslaagd de verliezen terug te dringen ondanks een offensief plan dat de clubleiding drie jaar geleden met grootaandeelhouder Frans van Seumeren had opgesteld. Dat plan ging ervan uit dat FC Utrecht na investeringen in spelers en scouting na enkele jaren uit de verliezen zou zijn. De club had, zo blijkt uit het jaarverslag 2010-2011, door de recessie te maken met tegenvallende sponsorinkomsten. Daarnaast zorgde deelname aan de Europa League voor extra kosten. Ook de publieke belangstelling bleef achter bij het vorige boekjaar. De verkoop van Mertens en Strootman aan PSV en Vorm aan Swansea is niet verdisconteerd. De miljoenenopbrengst worden in het nieuwe boekjaar verwerkt. (NRC)