correcties & aanvullingen

Het onderschrift bij de fotoserie op de pagina’s 20 en 21 in de krant van gisteren ontbrak. Dit had moeten zijn: Foto’s Rob Hornstra/INSTITUTE.