Chinese beul: raak schieten is niet moeilijk

De Chinese overheid is gesloten over de doodstraf. Maar nu mag een beul openlijk vertellen over zijn werk.

De eerste keer dat hij deel uitmaakte van een executiepeloton was politieman Hu Xiao zenuwachtig. Niet omdat hij bang was om een doodstraf te voltrekken, maar omdat hij de hoon van zijn collega’s vreesde als hij mis zou schieten. „Maar het is niet zo moeilijk. We staan op vier meter van de misdadiger”, vertelt Hu Xiao, een veteraan van de rechtbankpolitie in de Chineestalige krant Peking Avond Nieuws.

Openheid over de doodstraf is zeldzaam in China. Over statistieken, de modus operandi en de orgaanhandel na de strafvoltrekking wordt doorgaans gezwegen, laat staan dat de beulen aan het woord gelaten worden. „Ze hebben allemaal hun straffen verdiend”, zegt Hu Xiao over de mannen en vrouwen die voor zijn peloton verschenen en voegt er aan toe dat de meesten ook nog bangerds zijn.

„Meestal vallen ze van angst op hun knieën”, aldus Hu, die in zijn lange loopbaan één heldhaftige uitzondering heeft meegemaakt. Het betrof een wegens moord ter dood veroordeelde ex-militair. „Hij rende op ons af. Wij moesten vuren op een bewegend doel”, vertelt Hu.

Waarom het Peking Avond Nieuws, toegang kreeg tot Hu Xiao laat de krant in het midden, maar er moet een verband bestaan met publicaties over het Chinese gevangeniswezen en de doodstraf. Zijn expliciete boodschap is dat hij en zijn collega’s geen enkel probleem hebben met hun beulswerk en dat de doodstraf een juiste methode is om de samenleving rechtvaardiger te maken. Met regelmaat wordt China door mensenrechtenorganisaties en parlementen bekritiseerd voor het opleggen van de doodstraf. De schattingen van het aantal uitgevoerde executies variëren sterk. Amnesty International spreekt van „duizenden” per jaar. DuiHua, een juridische mensenrechtenorganisatie in Hongkong, heeft in 2010 700 executies in kaart gebracht.

Maar hoeveel executies worden uitgevoerd, is en blijft een staatsgeheim. Volgens professor Zhang Qianfan van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Peking is er geen juridische basis voor de overheid om de statistieken geheim te houden.

Ook op het Chinese internet worden regelmatig oproepen gedaan om de geheimzinnigheid waarmee de uitvoering van de doodstraf is omgeven, op te heffen. Het argument is dat het publiek geen oordeel kan vellen over de vraag of de doodstraf wel of geen goede zaak is als de informatie over de aantallen en de wijze waarop de doodstraffen worden uitgevoerd zo schaars is. (NRC)