4,02 miljard euro

De grootste kostenpost voor Binnenlandse Zaken is de woningmarkt. De huurtoeslag kost het ministerie in 2012 bijna 2,7 miljard euro. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kost 200 miljoen euro, aan integratie geeft de overheid 250 miljoen uit.