Steun

Na de huisartsenmanifestatie in de RAI moet ik op het spreekuur uitleggen waarom ik er gister niet was en ontvang veel adhesiebetuigingen.

Een van mijn heroïneverslaafde patiënten komt bij me klagen over alle misstanden in de hulpverlening en bij de uitkeringsinstanties. Hij wordt regelmatig tussen ambtelijke molens vermalen, en komt dan bij mij stoom afblazen.

Ook nu is hij kwaad over alle bezuinigingen en het te laat betalen van zijn uitkering: schandalig wat daar in Den Haag beslist wordt. Tot besluit zegt hij: „En weet u, dokter, wie daar de dupe van worden: mensen zoals u en ik.”

PAUL LEMMENS